Điều kiện bảo hành

  • Sản phẩm trong thời hạn bảo hành, có phiếu bảo hành của Công ty Lộc Trần.
  • Sản phẩm phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi thi công thuộc trách nhiệm của công ty.
  • Tem phiếu bảo hành của công ty, của nhà cung cấp phải nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, rách rời hoặc có dấu hiệu thay đổi.

Điều kiện không được bảo hành

  • Sản phẩm hết thời hạn bảo hành
  • Phiếu bảo hành có dấu hiệu bị thay đổi, cạo sữa hay bị đánh tráo.
  • Sản phẩm sử dụng xảy ra lỗi chủ quan từ phía khách hàng do sử dụng không đúng quy cách gây hư hỏng.

Thời hạn bảo hành

  • Đối với các công trình do Công ty Lộc Trần thi công được bảo hành lên tới 36 tháng.
  • Đối với các sản phẩm của nhà cung cấp, được bảo hành theo chính sách của nhà cung cấp.

Các sản phẩm hết thời hạn bảo hành, sản phẩm do lỗi chủ quan của khách hàng

  • Đối với các sản phẩm hết thời hạn bảo hành và sản phẩm do lỗi của khách hàng, Công ty Lộc Trần vẫn áp dụng chính sách bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo chất lượng sử dụng